Procedura Specială a Ordonanţei de plată

Intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă („NCPC”), la 15 februarie 2013, marchează încercarea legiuitorului român de a crea premisele combaterii eficiente a întârzierilor în executarea obligaţiilor de plată asumate prin contracte civile. Deşi această iniţiativă nu reprezintă o noutate, noua reglementare vine să armonizeze procedurile sumare existente anterior, oferind creditorilor posibilitatea de a uza în mod eficient de o procedură unică, indiferent de calitatea lor şi de natura juridică a relaţiilor dintre ei şi debitorii contractuali.
 

Procedura specială de evacuare a locatarilor

Intrarea Noului Cod de Procedură Civilă în vigoare la 15 februarie 2013 va crea, pentru dezvoltatorii/proprietarii din domeniul imobiliar, premisele unei mai bune şi eficiente gestionări a relaţiilor lor cu chiriaşii în general şi cu cei rău platnici în particular. Astfel, dacă înainte de adoptarea noului cod procedura evacuării unui chiriaş ce nu îşi achita la termenele contractuale chiria era anevoioasă şi de durată, putând fi folosită în acest scop doar procedura de drept comun, Noul Cod de Procedură Civilă reglementează prin art. 1033-1048 o procedură de evacuare, care cel puţin teoretic apare ca fiind simplă şi rapidă, prin faptul că încearcă să elimine impedimentele ce ar putea întârzia soluţionarea cât mai rapidă a litigiului.

Impreviziunea si costul creditului

Noul Cod Civil reglementeaza, in anumite conditii, posibilitatea interventiei instantei in raporturile contractuale dintre parti atunci cand executarea contractelor a devenit excesiv de oneroasa pentru una dintre parti (art. 1271). Se pot aplica, in practica, prevederile art. 1271 in situatia cresterii costurilor creditului?

Clauzele neuzuale in documentatia de credit

Noul Cod Civil impune acceptarea expresa a clauzelor neuzuale pentru ca acestea sa produca efecte juridice. Aplicarea in practica a conceptului necesita, intre altele, o analiza aprofundata din perspectiva definitiei clauzelor standard, a aplicabilitatii in relatia cu consumatori vs. profesionisti, a dinamicii negocierilor comerciale si a formalismului impus de Cod. Am rezumat cateva aspecte pe care le-am considerat relevante si ne-ar placea sa stim si care este parea voastra cu privire la implementarea practica a art. 1203. Inregistreaza-te pentru a citi mai mult si a vota in sondajul nostru!

 

Extinderea ipotecii asupra produselor bunului ipotecat: mai multe drepturi pentru creditorii garantati

Una dintre ariile unde Noul Cod Civil imbunatateste pozitia creditorilor garantati este aceea a extinderii ipotecii asupra produselor bunului adus in garantie. Conceptul nu este unul nou (exista si in vechea lege a garantiilor), insa Noul Cod Civil ii extinde sfera de aplicare si prevede drepturi suplimentare pentru creditorii garantati. Pentru a beneficia de aceste drepturi, exista cateva noi conditii si formalitati de publicitate de indeplinit. De asemenea, sunt diferente relevante intre regimul extinderii ipotecii asupra produselor unui imobil fata de cele ale unui bun mobil.

Utilizarea creditului – impactul potential al Noului Cod Civil

Noul Cod Civil prevede dreptul titularului contului de a dispune de soldul creditor al contului. Prevederea mentioneaza expres creditul intre operatiunile cu privire la care se aplica. Aceasta poate atrage riscuri de interpretare cu potential impact, intre altele, asupra aspectelor practice ale efectuarii tragerilor creditelor. Am analizat aceste aspecte din perspectiva creditorului si avem cateva recomandari in acest sens.

Mai multa certitudine pentru creditori: modificari relevante pentru clauzele de dobanda majorata

Pana acum, clauzele care prevedeau dobanzi majorate in caz de nerespectarea obligatiei de plata puteau fi vazute ca atragand riscuri de interpretare si intrand in sfera de aplicare a interdictiei clauzei penale in contractele de imprumut. Acum, regimul juridic al clauzelor de dobanzi majorate a fost clarificat. Legea nr. 71/2011 abroga expres prevederile care interziceau clauzele penale in contractele de imprumut. De asemenea, aceeasi lege introduce conceptul de dobanda penalizatoare care poate fi aplicata atunci cand obligatia de plata nu este indeplinita la scadenta.

Contractul de facilitate de credit conform Noului Cod Civil

Art. 2193-2195 din Noul Cod Civil reglementeaza, pentru prima oara in legea romana, contractul de facilitate de credit. Ne-am pus intrebarea daca acesta va fi, de acum inainte, dreptul comun in materia creditelor acordate de entitati autorizate sau daca nu cumva reglementarea are un obiect mult mai limitat. Raspunsul la aceasta intrebare este relevant si din perspectiva aplicabilitatii denuntarii unilaterale reglementate de art. 2195.

Controlul asupra contului bancar – noi subiecte de reflectie

Conceptul de control asupra conturilor bancare recent introdus de Noul Cod Civil ar putea avea de asemenea un impact semnificativ asupra altor practici curente de pe piata creditelor. Noi am analizat mai jos impactul in cazul creditelor sindicalizate, vanzarilor legate, obligatiilor de rulaj de sume prin conturi si accesului la informatii referitoare la nivelul de indatorare al unui imprumutat.

Fiducia – optiuni suplimentare pentru creditori in structurarea garantiilor

Noul Cod Civil reglementeaza trust-ul in Romania sub forma contractului de fiducie. Bancile ar trebui sa ia in considerare acest instrument in structurarea tranzactiilor de finantare; noi vedem anumite merite in folosirea acestui instrument, in plus fata de garantiile traditionale.

Pagini

Abonare la Front page feed

Acest site conține doar informații generale și Reff & Asociaţii nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Reff & Asociaţii nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe această publicație.